mandag den 26. oktober 2009

Mervyn King: Forventningen om statsstøtte har medført historiens største moralske hasard

Mervyn King, der er øverste chef den britiske centralbank, Governor of The Bank of England, talte i sidste uge (20/10) til skottiske handelsorganisationer i Edinburgh om problemerne med den implicitte garanti, som regeringer giver banker, der er "too big to fail". Der har ført til historiens største moralske hasard og koste bare briterne henved 1 trillion GBP (2/3 af bruttonationalproduktet).

Med Mervyn Kings egne ord:
"It is hard to see how the existence of institutions that are “too important to fail” is consistent with their being in the private sector. Encouraging banks to take risks that result in large dividend and remuneration payouts when things go well, and losses for taxpayers when they don’t, distorts the allocation of resources and management of risk.


That is what economists mean by “moral hazard”. The massive support extended to the banking sector around the world, while necessary to avert economic disaster, has created possibly the biggest moral hazard in history. The “too important to fail” problem is too important to ignore.


There are only two ways in which the problem can - in logic - be solved. One is to accept that some institutions are “too important to fail” and try to ensure that the probability of those institutions failing, and hence of the need for taxpayer support, is extremely low. The other is to find a way that institutions can fail without imposing unacceptable costs on the rest of society."
Den første er reguleringsvejen, som indebærer, at myndighederne stiller krav til bankernes kapital afhængig af aktivernes risiko. Det sker for at reducere risikoen for at staten skal bruge skattekronerne på kostbare redningsaktioner for konkurstruede "to big to fail" banker. Det er i tankegangen i det nuværende Basel regime, hvor myndigheder stiller krav til bankernes kapitalgrundlag. Arkilleshælen i Basel-reglerne er imidlertid, at de indebærer et konstant ratio mellem aktiverne og kapital. King foreslår derfor, at bankernes kapital suppleres med en garantikapital (kapital, som ikke er indbetalt, men som bankerne kan kræve indbetalt, når visse forudsætninger er opfyldt), som kan konverteres til kapital, hvis bankernes ordinære kapital ikke rækker.

Alternativet er at separere ordinære bankforretninger fra aktiviteterne i investeringsbankerne. Indskydergarantierne sigter mod at beskytte indskyderne og systemet for betalingsformidling, men det er vanskeliggjort af, at bankerne anvender disse indskud til at finansiere risikable og spekulative aktiviteter. Ved at skille aktiviteterne i selvstændige selskaber, vil det gøre det en anelse lettere at begrænse støtten, når bankforretninger kommer i økonomiske vanskeligheder. Det vil formentlig også øge omkostningerne ved denne type bankvirksomhed for kunderne, hvis pengene ikke kan investeres i nævnte projekter direkte.

Det to måder følger logisk af, at staten gennem indskydergaranti ordninger og forventninger om statslig økonomisk støtte til "to big to fail" banker. Hvis denne uheldige politik fortsætter, er der brug for ændringer, som kan beskytte skatteborgerne mod økonomiske konsekvenser af moralsk hasard. Problemet er, at ingen af de to forslag er perfekte. Selv nok så megen regulering vil aldrig kunne forhindre, at bankerne løber for risici.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar