lørdag den 10. oktober 2009

Nobelkomite udsteder en "fredspris-future" til Obama

Det norske Storting kan en gang årligt gøre sig bemærket internationalt. Det sker, når Stortingets 5-mands udvalg uddeler Nobels fredspris. Og det skete i den forgangne uge.

Det er måske en overdrivelse at kalde Nobelpriskomiteen det et 5-mandsudvalg, for faktisk består udvalget af en mand, tidligere leder af Arbejderpartiet, tidl. stats- og udensrigsminister Thorbjørn Jagland, og 4 kvinder, nuværende og tidligere politikere fra hhv. Høyre, Fremskridtspartiet, Arbejderpartiet og Socialistik Folkeparti (som ingen kender udenfor Norge). Tilsyneladende gælder den norske kønskvottering ikke for parlamentsudvalg (og formentlig heller ikke for mænd).

Det kan være, at denne overrepræstation af kvinder kan forklare årets tildeling af Nobels Fredspris til præsident Barack Obama. For det er første gang i min erindring, at prisen går til en, som intet har udrettet. Absolut intet. Obama har fået prisen for gode intentioner. Det er vel typisk sådan, at mødre vil behandle deres børn: Belønne dem for gode intentioner. Fædrene vil nok se handlinger snarere end gode intentioner.

Det kan også være, at det norske Storting gerne vil sende et skulderklap til hvad de opfatter som en politisk meningsfælle. I de seneste år er Nobels fredspris blevet tildelt personer og institutioner, hvor man skal tænke aldeles abstrakt for at se forbindelsen til fred. Et eksempel var tildelingen af prisen til IPCC og Al Gore i 2007 for deres anstrengelser for at gøre opmærksom på klimaproblemet!

WSJ (10/10) kalder i en lederartikel den overraskende tildeling af Nobels fredspris til Obama for en future. Måske burde komiteen havde udstedt en option istedet. Det ville i det mindste indebære en valgfrihed, da man kun vil benytte sig af en option, hvis prisen er gunstig. Jagland kunne eksempelvis have opstillet betingelserne: Fred mellem Israel og Palæstina foranlediget af Obama, ingen atombomber i Iran under Obamas ledelse etc.

Men det har Jagland og hans komite som bekendt ikke, så vi har til gode at se, hvad Obama kan udrette. Komiteen roser Obama for hans visioner, diplomati og håb:

Only very rarely has a person to the same extent as Obama captured the world's attention and given its people hope for a better future
Right. Det er præsidenten, som ikke vil mødes med Dalai Lama for ikke at fornærme styret i Peking og ikke protestere prompte når menneskerettigheder bliver skubbet til side og folk skudt på under demonstrationer i Iran. Det kan godt være, at det er godt for dialogen, men det giver ikke mennesker i Tibet eller Iran håb om en bedre fremtid.

Greg Mankiw har et indlæg på sin blog om tildelingen af nobelprisen i økonomi til økonomistuderende Pfuffnick og en omskriving af Associated Press nyhed om tildelingen af fredsprisen til Obama.

En anden blogger foreslog, at Obama ligesågodt kunne have fået nobelprisen i kemi, fordi "han skaber god kemi mellem folk", eller nobelprisen i litteratur, fordi "han har jo skrevet 2 bøger om sig selv".

Norges Storting har gjort det igen, de har skabt overskrifter i internationale aviser i et par dage. Men Jagland og hans kvindebande har også gjort Stortinget til grin og bidraget yderligere til devalueringen af Nobels fredspris.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar