tirsdag den 13. oktober 2009

Velfortjent nobelpris i økonomi til Williamson og Orstrom


Gårsdagen tildeling af nobelprisen i økonomi eller rettere Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel til professor Oliver Williamson og professor Elinor Orstrom for deres økonomiske analyse af ledelse eller styreform (governance) er velfortjent. Williamson har længe været et godt bud på en nobelprismodtager på linje med bl.a. professor Eugene Fama og professor Robert Barro.

Williamson og Orstrom har bidraget til forståelsen af, hvilke institutioner der vil være egnet under givne omstændigheder. Williamson forklarer, hvordan markeder og virksomheder kan opfattes som alternativer løsninger. Høje transaktions-omkostninger kan forklare, hvorfor visse typer af produktion mest effektivt samles i én virksomhed. Det kan eksempelvis være kulmine og elektricitetsværk, som ligger tæt på hinanden og som derfor har en vis gensidig afhængighed. Snarere end at bruge store ressourcer på at forhandle en kontrakt, vil det kunne betale sig at integrere de to virksomheder. Williamson har bidraget til forståelsen af, at vertikal integration (gennem overtagelser og fusioner) ofte er velbegrundet i effektivitet. Det har ført til, at monopollovgivningen i en række lande er blevet ændret, så vertikal integration er blevet nemmere at gennemføre i praksis.

Orstrom forklarer, hvordan lokalt samarbejde om common pools (søer, grundvand, skove, jagt) er muligt som alternativ til privatisering eller gennem statslig regulering, som tidligere var den gængse antagelse. Orstrom finder gennem spilteoriske modeller, at mennesker vil samarbejde, når samarbejdet foregår over længere perioder og der er mulighed for straffe personer, som ikke samarbejder. Orstroms arbejde er understøttet af en lang række empiriske studier og har konklusionen, at det ofte at bedre at lave samarbejdet fungere lokalt.

Sverige Riksbanks videnskabelige begrundelse for tildelingen af nobelprisen til Williamson og Orstrom kan læses her. Forbes.com har også en kort og god beskrivelse af de to økonomers bidrag. The Economist har også en kort beskrivelse.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar