onsdag den 4. november 2009

Demokraterne i Senatet udvander offentlig sygeforsikring

Det kompromisforslag, som demokraterne i Senatet har udarbejdet under ledelse af Harry Reid, indeholder overraskende nok en offentlig "sygeforsikring", skriver the Economist (31/10). Men det er dog i en stærkt udvandet version. Den offentlige sygeforsikring, "the public option",  vil nemlig kun blive tilbudt borgere,som ikke bliver tilbudt sygeforsikring af arbejdsgiveren. Sygesikringen skal forhandle priser på hospitals- og lægeydelser og kan ikke benytte de lave takster som Medicare og Medicaid nyder godt af. Endelig får delstaterne mulighed for at vælge ikke at tilbyde en offentlig sygeforsikring, men udelukkende benytte sig private sygeforsikrings-selskaber til at skaffe dækning for borgere uden sygeforsikring fra deres arbejdsgiver eller ikke er berettiget til sygesikring i de offentlige ordninger for fattige (Medicaid) eller ældre og visse kroniske patienter (Medicare).

De "progressive" (eller mere venstreorienterede) demokrater er nok skuffede over dette forslag. De progressive har arbejdet intensivt for et mere radikalt forslag, hvor adgangen til den offentlige sygeforsikring skulle åbnes for flere og hvor sygeforsikringen skulle benytte sig af de takster, som anvendes af Medicare og Medicaid. Taksterne på hospitals- og lægeydelser er vsenligt lavere end de takster, som gælder for private sygeforsikringer. Reelt subsidierer de private sygeforsikringer således den offentlige sygeforsikringer. Det vlle give den offentlige sygeforsikring en konkurrencefordel udover billig kapital og statsgaranti. Analyser viser, at det over en kortere årrække ville drive de private sygeforsikringer ud af markedet og dermed socialisere sundhedssektoren i USA.

The Economist rejser også denne kritik i en leder og påpeger endvidere, at forslaget ikke gør noget for at mindske den kraftige vækst i sundhedsudgifterne i USA. Det flytter bare udgifter fra den private sektor over i den offentlige sektor. Politisk betyder forslaget om den offentlige sygeforsikring også, at der ikke er udsigt til en kompromis mellem demokrater og republikanere om en sundhedsreform:
"And finally, by resurrecting the idea of a public plan, the Democrats are serving notice that what little chance there was of a bipartisan effort on health is gone. True, the Republicans have hardly bent over backwards to help Mr Obama; but they can fairly point out that nothing has been done to win their support. Reform of crazy medical liability laws has never really been on the table; cross-state-border competition in healthcare, another big item on the Republican wish-list, has also failed to materialise. Mr Obama had hinted that he might be prepared to do without a public plan. That apparent concession may now be withdrawn. If so, the next seven years are going to be bitterly partisan ones in Washington".
Herudover indeholder forslaget ikke overraskelser i forhold til tidligere versioner udarbejdet af hhv. senatets sundhedsudvalg og finansudvalg. Forslaget indebærer højere skatter og besparelser i Medicare, som skal finansiere udgifterne ved sundhedsreformen,. Udgifterne består i subsidierne til borgere og virksomheder, som skal reducere prisen på sygeforsikring. Herudover indeholder forslaget en pligt til at tegne en sygeforsikring og et forbud mod at forsikringsselskaber afviser eller skiller sig af med forsikringstagere. Reelt vil det ændre det nuværende sygeforsikringssystem i USA til en slags sygekassesystem i stil med det tyske.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar