fredag den 17. september 2010

Konsekvensen af lempelig pengepolitik og offentlige regulering: Fannie Mae og Freddie Mac største boligsælger i USA

Fannie Mae og Freddie Mac, de halvoffentlige realkreditinstitutter i USA, der blev nationaliseret under finanskrisen efter store tab for dårlige boliglån, er i dag de største udbydere af boliger i USA, skriver WSJ (17/9). Borgere, som har optaget realkreditlån, kan flytte fra huset og sende nøglerne til realkreditinstituttet, hvormed de er frigjort fra deres gældsforpligtelser. Til gengæld overtager realkreditinstituttet boligen og skal så forsøge at begrænse tabet ved at sælge boligen. Da boligboblen er sprunget sker det med store tab.

Fannie Mae og Freddie Mac er ikke underlagt samme regulering som andre finansielle institutter i USA, hvilket har medført, at disse institutterne har meget lidt kapital at modstå tab på boliglån med. Før krisen var kapitalen ikke mere end 2-3%. Det kan sammenlignes med bankerne, der normalt har mindst 7%. Fannie Mae og Freddie Mac løb hurtig tør for kapital og blev overtaget af regeringen tidligt under finanskrisen.

Fannie Mae og Freddie Mac blev brugt af skiftende regeringer i USA til at øge andelen af amerikanere, som ejer deres egen bolig. Institutterne sælger ikke lånene direkte, men dem overtager boliglån fra lokale pengeinstittuter.

Pengeinstitutter har siden 1970'erne været under massivt pres for ikke at diskriminere mindretal. Borgerrettighedsorganisationer har således kunne sagsøge pengeinstitutterne med tilskud fra regeringen og der var omvendt bevisbyrde: Bankerne skulle bevise, at de ikke diskrimerede, hvis der var forskel i hvor ofte forskellige befolkningsgrupper fik afvist lån. Denne lovgivning blev indført under præsident Jimmy Carter og man forventede, at det ville øge andelen af selvejere blev ikke-hvide amerikanere.

Der skete imidlertid ikke store ændringer i andelen af ikke-hvide selvejere. Det var formentlig fordi deres økonomiske stilling og hudfarve forhindrede boliglån. Under præsident Bill Clinton blev lovgivningen ændret, så nye typer realkreditlån så dagens lys. Det var realkreditlån til mindre kreditværdige borgere uden udbetaling og med introduktionsperioder uden afdrag og/eller lave renter (subprime lån). Disse lån steg op gennem 1990'erne, men eksploderede for alvor under den meget lempelige pengepolitik i perioden fra 1992-96. I takt med at huspriserne steg, fandt mange mindrebemidlede borgere ud af, at kunne opnås en spekulationsgevinst ved at købe hus. I dag ender mange af disse huse så hos Fannie Mae og Freddie Mac salgsliste, da hverken træer eller boligpriser vokser i ind i himmelen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar