torsdag den 12. august 2010

Apropos sammenligningen mellem Obama og Reagan

President Scott Rasmussen fra Rasmussen Reports sammenlignede allerede præsident Barack Obama og Ronald Reagan i dagene efter valget. I WSJ (10/10-2008) skrev han, at Obama var i stand til at overbevise vælgerne om, at han ville gennemføre skattelettelser til stort set alle og i øvrigt gennmeførte en kampagne, der mindede om Reagans. Men i slutningen af indlægget stillede han retorisk spørgsmålet: "Mr. Obama ran like Reagan. Will he be able to govern that way, too?".

Der har været en lang række artikler siden valget af Obama, som sammenligner de to præsidenter. Ulrik Jørstad Gade lavede en sammenligning af præsidenternes popularitet blandt vælgere fra det andet parti sidste år i Politikken (29/4-2009). David Leonhardt skrev om ligheder og forskellige på bloggen Economix på NYT (21/5) mellem personer.

Z. Byron Wolf sammenligner udviklingen i de to præsidenternes popularitet på ABC News (19/7). Popularitetskurverne er forbløffende ens indtil nu, men han skriver, at det afgørende er og bliver den økonomiske udvikling. Kun fremgang kan vende udviklingen til fordel for Obama. Steven Schier skrev på the Atlantic (8/6), at man ligesågodt kan sammenligne Obama med Carter som Reagan.

Frank J. Donatelli sammenligner Obamas og Reagans økonomiske programmer på Politico (27/7). Reagans skattelser blev vedtaget i august 1981 og 17 måneder senere var økonomien ude af recessionen. Obamas stimuleringspakke blev vedtaget i februar 2009 og 17 måneder senere er økonomien stadig ikke i afgørende bedring.

Endelig sammenligner professor Fouad Ajami Obamas og Reagans mandatter, karakter og forbindelse med befolkningen i en artikel i WSJ (11/8). Han er af den mening, at Obama mangler nærmest mangler alle tre ting.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar