fredag den 13. august 2010

Easy-money riders

Centralbankerne har fastholdt lave renter og en lempelig pengepolitik gennem hele krisen. I USA valgte Federal Reserve tidligere på ugen at lempe pengepolitikken yderligere (og kompensere for en fejlslagen økonomisk politik fra Obama administrationen). En fastholdelse af den lave rente er ikke uden omkostninger. En risiko er inflation, især på længere sigt. Men mere nærliggende er at økonomiske ressourcer bliver fejlallokeret.

Det skete i 2002-04, da realrenten var negativ. Den kunstigt lave rente førte stigende boligpriser (boligboblen) og tiltrak mere kapital og arbejdere til bygge- og anlægssektoren end der var reelt var behov for. Det er hovedårsagen til den økonomiske tilbagegang, vi har oplevet siden 2008. Der er risiko for gentagelse, ikke nødvendigvis til samme sektor, men virksomheder og forbrugere har adgang til billig kapital, kan det være fristende at foretage investeringer eller forbrug, som normalt ikke ville finde sted. Se i øvrigt the Economist (17/7).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar