fredag den 19. juni 2009

Deflation?

Greg Mankiw viser i et indlæg på sin blog torsdag en kurve over inflationen i USA med to mål for inflationen: Ændringer i hhv. forbrugerprisindeksen og median forbrugerprisindeks. Det første mål viser en deflation i USA over det seneste år, men dette afspejler naturligvis store prisændringer i udvalgte sektorer som eksempelvis energi. Det andet mål viser, at inflationen ligger på niveau med inflationen i de senere år.

Det understreger, at der er mere grund til at være mere bekymret for stigende inflation snarere end deflation. Centralbankerne i USA og Europe har siden september 2008 ladet seddelpressen køre på mere end fuld tryk og centralbankerne vil formentlig være nødt til at finansiere de store budgetunderskud, som i ser i USA og andre lande. Den markante stigning i pengemængden vil naturligvis på et eller andet tidspunkt resultere i stigende priser. Hvis ikke pengepolitikken tilpasses, er hyperinflation ligefrem en mulighed, som forudset af Peter Schiff and Marc Faber for nylig på Fox News.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar