torsdag den 25. juni 2009

Alan Greenspan: Den amerikanske regerings "to big to fail"-garanti betyder fejlinvesteringer og lavere økonomisk vækst

Alan Greenspan talte 3. juni i American Enterprise Institute om systemiske risici i det finansielle system og hvordan de skal tackles.

I talen, gengivet i WSJ, påpeger Greenspan, at regeringens de facto garanti af passiverne i finansielle institutioner, der anses for alt for store til at kunne gå konkurs ("to big to fail" = TBTF), er ensbetydende med offentlig støtte til disse firmaer. Konsekvensen vil være fejlallokering af ressourcer i økonomien, fejlinvesteringer og lavere vækst i fremtiden. Med Greenspans ord:

Of all the regulatory challenges that have emerged out of this crisis, I view the TBTF problem and the TBTF precedents, now fresh in everyone's mind, as the most threatening to market efficiency and our economic future.

Greenspan mener ikke, at en ny myndighed til regulering af systemiske risici i den finansielle sektor kan stille ret meget op mod disse risici. Myndigheden vil ikke være bedre end andre til at forudse, hvad der kommer til ske.

Det er jeg enig i. Regeringerne i EU og USA er på vildspor, når de vil indføre nye reguleringer og kontrolinstanser som konsekvens af finanskrisen. De bør snarere fjerne nuværende lovgivning, der fremmer uansvarlig låntagning og beskytte økonomierne mod ekspansiv pengepolitik, som er med til at skabe og forstærke konjunkturcykler i økonomien.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar