lørdag den 18. september 2010

Hvorfor bruger USA flere ressourcer på sundhed end andre lande?

Sundhedsudgifterne i USA er højere end i alle andre lande, både målt i valuta og som andel af bruttonationalproduktet. Professor Uwe E. Reinhardt, dr. Peter S. Hussey og professor Gerard F. Anderson har beskrevet årsagerne til forskellene mellem landene. En af forklaringerne er lægelønninger, hvilket også er påpeget af professor Greg Mankiv (se her).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar