lørdag den 18. september 2010

Krugman mener ikke, at pengepolitikken er for slap

Professor Paul Krugman har parret Congressional Budget Office (CBO) ti års fremskrivelse for amerikansk økonomi med den pengepolitiske Mankiw regel (en modificeret udgave Taylor regel, som bruger arbejdsløshedsprocent i stedet for vækst). Konklusionen er, at renten vil eller skal være lav de næste 4 år og først stige derefter. Med andre ord: Krugman mener ikke, at pengepolitikken er slap. Læs mere i NYT (22/8).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar