torsdag den 23. september 2010

Walter Mondale: Obama minder om Carter

Vicepræsident Walter Mondale siger til The New Yorker (22/9), at præsident Barack Obama minder om præsident Jimmy Carter. Her er et citat fra artiklen:

"The problems that he and Carter faced from 1976 until 1980, he recalled, often seemed “overwhelming,” with “no good answers” in sight. As the economy was ravaged by what was known as “stagflation,” he said, the public “just turned against us—same as with Obama.”
John Fund fortsætter sammenligningen i WSJ (22/9) og henviser bl.a. til, at Carter i sine erindringer skriver, at han "overbelastede" kongressen med lovgivningsinitiativer. Carters retorik i valgkampen i 1976 minder meget om den Obama brugte, idet Careter "promised a transformational presidency, a new accommodation with religion, a new centrism, a changed tone". Professor Walter Russell Mead bliver også citeret for at sammenligne Obama og Carter i udenrigspolitikken. Han mener, at præsidenter, der som Carter og Obama lægger vægt på menneskerettigheder, risikere at komme til at slå ned på de små fisk, mens de store (Rusland, Kina, Iran) går fri.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar