onsdag den 31. marts 2010

Sundhedsreform svækker kampen for loft over erstatninger ved lægefejl i USA

Som jeg tidligere har beskrevet her på Zieglers Hjørne, var sundhedsreformen en tynd kop te, når det gælder opgøret med de ekstremt høje erstatninger ved lægefejl tildelt i det amerikanske retssystem. Præsident Barack Obama og demokraterne har (heller) ikke været villige til at tage et opgør med den gruppe af advokater, som kører disse sager og som er største bidragyder til Det Demokratiske Parti og deres kandidater.

WSJ (27/3)  beskrev forleden dag, hvordan kampen for en reform af erstatningssystemet er i modvind. Ikke blot fordi sundhedsreform stort set intet gør på dette området (andet end et symbolpolitisk tiltag, hvor delstaterne får 50 millioner USD til at eksperimentere med tiltag, som kan begrænser lægefejl). Men også fordi Højesteret i flere delstater har underkendt gzldigheden af loft over erstatninger, som er fastsat af delstaternes Kongresser.

WSJ beskriver bl.a. en sag, hvor en kvinde (og hendes mand) i Georgia fik 1,15 millioner USD i erstatning for en ansigtsløftning, der gik galt, for smerter og lidelse. Det er over 6 millioner DKK. Kongressen i Georgia har fastsat et loft over erstatninger, men det blev tilsidesat af Georgias højesteret som fofatningsstridigt.

Det amerikanske erstatningssystem er ikke et rationelt system. Hvis borgerne selv skulle betale forsikringspræmierne, ville de formentlig være interesseret i at begrænse erstatningerne, da det øger omkostningerne ved driften af sundhedsvæsenet både direkte (gennem erstatningerne) og indirekte (gennem såkaldt defensive medicine, hvor læger og hospitaler laver overflødige undersøgelser for at beskytte sig imod erstatsningssager). Dækning ved lægefejl er basalt set en attribut ved sundhedsudbuddet, som kan have højere eller lavere kvalitet. Givet valget mellem forsikringskontrakter med nuværende dækning eller begrænset dækning (som stadig vil have erstatninger på millionklassen), ville de fleste nok vælge sidsnævnte. Men sundhedsvæsenet er (også i USA) finansieret med Andre Folks Penge, så denne tilbageholdenhed er ikke ligefrem indbygget i systemet. Hverken i dag eller i fremtidens ObamaCare. Snarere tværtimod.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar