mandag den 8. marts 2010

Danmark som foregangsland (I)

Det er egentlig ganske forbavsende, hvor meget VK-regeringens arbejdsprogram "Danmark 2020 - Viden > vækst > velstand > velfærd" minder om SR-regeringens "Danmark som foregangsland" fra 1998. Sidstnævnte blev søsat af tidl. statsminister Poul Nyrup Rasmussen, tidl. finansminister Mogens Lykketoft og tidl. økonomiminister Marianne Jelved i 1998, da SR-regerinegn lige akkurat (med få hundrede færørske stemmer) havde vundet over oppositionen ved folketingsvalget.

Efter valget erklærede SR-regeringen "reformpause" og lancerede projektet "Danmark som foregangsland", som satte nogle overordnede mål for 2005 ("flere i arbejde, færre på passiv forsørgelse, bedre miljø, fortsat velfærd og mindre gæld") uden konkrete handlingsplaner. Og regeringen forsøgte at sammenligne Danmark med en andre lande. Formålet var primært at tegne et billede af Danmark som en socialt mønstersamfund. SR-regeringen udsendte en stribe pamfletter i temarækken på forskellige politikområder. Her er et citat fra den første:
VK-regeringen har vel i realiteten fortsat denne "reformpause", hvis man med reformer forstår mere radikale ændringer i velfærdsstatens pensions- og understøttelsessystemer. Takket være højkonjunkturen har maskinen kunne fortsætte derudaf uden justeringer. Og der er heller ikke lagt op til reformer på denne side af et folketingsvalg. Det kan selvfølgelig tænkes, at der kan (og det bør der) gennemføres reformer efter et valg, men lad os nu se.
"Planen for udviklingen i dansk økonomi frem til 2005 er en del af et større og langsigtet projekt. Det er regeringens ambition, at Danmark over en bred front skal være et foregangsland. Vi skal udnytte vores styrker bedre og rette op på vores svagheder".
Det kan nemlig meget vel vise sig at blive overordentlig vanskeligt at skaffe den politiske opbakning til reformer i en tid med høj eller stigende arbejdsløshed. Opbakningen skulle helst komme fra begge sider, så den ene side ikke har noget at udsætte den anden for i en valgkamp. Men man kan sagtens forestille sig, at en socialdemokrater og folkesocialister i opposition ikke vil medvirke til at fjerne efterlønnen, når der nu er så mange arbejdsløse...

I det mindste har statsminister Lars Løkke Rasmussen og VK-regeringen undgået den oplagte fejl at fremstille Danmark som værende en foregangsland. For hvorfor skulle politikere dog medvirke til at reformere noget, hvis det er allerede er det bedste i verden....?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar