tirsdag den 23. marts 2010

Repræsentanternes Hus vedtager sundhedsforsikringsreform

Repræsentanternes Hus vedtog søndag (21/3) med stemmerne 219-212 den sundhedsforsikringsreform, som Senatet vedtog før jul, skriver Politico (22/3). Efterfølgende vedtog Repræsen-tanternes Hus også en ændringslov (Reconciliation Bill), der gennemfører det kompromisforslag, som demokrater i de to kamre og præsident Barack Obama er blevet enige om. Dermed er præsidenten næsten i mål med sin sundhedsreform, idet kun Senatets vedtagelse af ændringsloven og præsidentens underskrift mangler på lovene.

Vedtagelsen af sundhedsforsikringsreformen skete med en beskeden margen til trods for demokraternes solide flertal i Repræsentanternes Hus. Vedtagelsen kommer efter, at præsidenten lovede at udstede en Executive Order, der skal sikre at det føderale budget ikke anvendes til aborter. Det var afgørende for abortmodstandere i den demokratiske gruppe og sikrede de afgørende stemmer få timer før afstemningen. Vedtagelsen kommer efter et par uger, hvor der er langt massivt pres på demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus, der var i tvivl. Alligevel stemte 34 demokrater og alle republikanere imod.

Sundhedsreformen er en vigtig mærkesag for Obama og demokraterne, selvom reformen ikke er populær i befolkningen. Men reformen er nok vigtig for demokraternes kernevælgere. Alligevel tyder alt på, at reformen vil koste partiet dyrt ved midtvejsvalget til november, da både republikanere og uafhængige har vendt reformen ryggen.

Reformen adskiller sig meget fra den reform, som Barack Obama lovede under valgkampen. Faktisk minder reformen mere om det reformudkast, som blev fremlagt af præsidentkandidat Hillary Clinton. Præsidenten har således indgået en række kompromisser undervejs og har måtte akceptere, at sygeforsikring skal gøres obligatorisk og at der ikke indføres en offentlig sygesikring. Endvidere har præsidenten indgået aftaler med læger, hospitaler, forsikringsselskaber, medicinindustrien og andre interessegrupper, som sikrede deres støtte til reformen. Men det betyder også, at reformen ikke opnår det ene af to mål med reformen: At begrænse væksten og størrelsen af sundhedsudgifterne i USA.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar