torsdag den 25. marts 2010

23 millioner uden sygeforsikring i USA efter ObamaCare

Der vil stadig være en stor gruppe borgere i USA uden sygeforsikring efter vedtagelsen og den fulde gennemførelse af sundhedsforsikringsreformen. Det er til trods for, at præsident Barack Obama har lovet "sygeforsikring til alle".

Kaiser Health News (24/3) estimerer antallet til 23 millioner mennesker. Det omfatter 7 milliioner illegale indvandrere, som eksplicit er udelukket. De øvrige 16 millioner omfatter forskellige grupper:
  • Mindrebemidlede borgere: Borgere, hvis indkomst er så lav, at de ikke behøver udfylde en selvangivelse eller borgere, som ikke kan finde et forsikringstilbud, hvor præmien ikke overstiger 8% af indkomsten. Dinne gruppe er undtaget forpligtelsen til at tegne sygeforsikring, men er ikke nødvendigvis kvalificeret til Medicaid.
  • Unge, som fravælger sygeforsikring: Mange unge borgere forventes at fravælge sygeforsikring og betale bøden, som i 2019 vil udgøre 2.5% af indkomsten eller 695 USD.
  • Personer, som er undtaget: Sundhedsreformen undtager visse grupper fra pligten til at tegne sygeforsikring. Det omfatter borgere, der af religiøse årsager ikke ønsker sygeforsikring. Indianere er også undtaget.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar