fredag den 19. marts 2010

Nyt udspil til sundhedsreform fremlagt af demokraterne i USA

Demokraterne i USA har offentliggjort kompromisforslaget til sundhedsreform. Washington Post har en beskrivelse af kompromisforslaget (19/3).

Congressional Budget Office (CBO) har offentliggjort en beregning af prisen for reformen. Det samlede pris for at øge andelen af befolkningen med sygeforsikring fra 81% i dag til 92% i 2019 er 940 mia. USD for hele perioden. I samme periode vil statskassen modtage 146 mia. USD i afgifter fra personer og firmaer uden forsikring samt i skatter på de dyre sygeforsikringer.

Reformen indebærer også en række besparelser, primært i udgifterne til Medicare (den offentlige sygesikring for ældre amerikanere). I perioden 2010-19 forventes besparelser på i alt 507 mia. USD. Herudover indebærer reformen øgede skatteindtægter for i alt 406 mia. USD. Samlet vil reformen altså reducere statsunderskuddet i perioden med i alt 119 mia. USD.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar