onsdag den 21. juli 2010

Obama overdriver de gavnlige effekter af stimuleringspakken

Præsident Barack Obama hævder, at hans store stimuleringspakke har forhindret en økononmisk depression og en stigning i arbejdsløsheden til 15%. Han hævder også, at alle økonomer er enige om, at pakken har virket. Ingen af delene holder.

Men der er langt fra enighed om effekten af stimuleringspakken blandt økonomer, skriver professor Michael J. Boskin i WSJ (21/7). Citat:
"President Obama says "every economist who's looked at it says that the Recovery Act has done its job"—i.e., the stimulus bill has turned the economy around. That's nonsense. Opinions differ widely and many leading economists believe that its impact has been small. Why? The expectation of future spending and future tax hikes to pay for the stimulus and Mr. Obama's vast expansion of government are offsetting the direct short-run expansionary effect. That is standard in all macroeconomic theories.

So, as I and others warned in 2008, the permanent government expansion and higher tax rate agenda is a classic example of what not to do during bad economic times. Worse yet, all the subsidies, bailouts, regulations and mandates are forcing noncommercial decisions on the economy, which now awaits literally thousands of new diktats as a result of things like ObamaCare and the financial reform bill. The uncertainty is impeding investment and hiring".
En ting er, at Obama ikke lytter til økonomer, som er uenige med Obama administrationen og dens økonomer i vurderingen af, hvordan stimuleringspakken virker. Men han lytter tilsynelandende heller til sin egen økonomer med Christina Romer i spidsen, foreslår Boskin. De har nemlig estimeret effekten af stimuleringspakken til at give en positiv effekt på bruttonationalproduktet på mellem 1 og 2% og en positiv effekt på beskæftigelse svarende til 1% mindre arbejdsløshed. Det er langt fra den effekt, som Obama forsøger at give indtryk.

Boskin foreslår i øvrigt, at Obama sænker skatterne og gennemfører besparelser på de offentlige udgifter, hvilket vil have en bedre effekt på økonomien end at øge de offentlige udgifter og på længere sigt også skatterne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar