tirsdag den 20. juli 2010

Arbejdsløse er længere arbejdsløse i USA

Professor Greg Mankiw bragte fredag en figur over udviklingen i den mediane arbejdsløshedsperiode i USA i min levetid, dsv. fra 1965 og frem til i dag. Figuren viser, at den mediane arbejdsløshedsperiode ikke før har været så lang, selv ikke under krisen i starten af 1980'erne. Mankiw mener, at det kan påvirke makroøkonomiske relationer, herunder Okuns Lov (tabet i bruttonationalproduktet ved stigning i arbejdsløshed) og NAIRU (Non-Accelating Inflation Rate of Unemployment). Med andre ord: USA må leve med en højere og mere permanent arbejdsløshed. Den mediane arbejdsløshed er naturligvis ikke påvirket af krisen, mens også af ændringer i dagpenge mv. Her er USA gået den modsattet vej af EU. Med stimuleringspakken af sidste forår har den amerikanske regeringen (midlertidigt) forlænget dagpenge perioden og indført andre økonomiske støtteordninger for arbejdsløse, hvilket sikkert gør arbejdsstyrken mindre mobil.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar