tirsdag den 8. december 2009

Det virkelige klimaproblem ifølge IPCC-formand Rajendra Pachauri: Vestlig livsstil

Rajendra Pachauri, der er formand for Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), gav et interview til The Observer (29/11). Heri efterlyser han et radikalt værdiskifte i den vestlige verden og efterlyser et "bæredygtigt forbrug" og fortsætter:
Pachauri foreslår, at bl.a. hotelgæster skal afregne deres energiforbrug direkte, at flyrejser pålægges høje afgifter og at kødforbruget skal nedsættes.
"Today we have reached the point where consumption and people's desire to consume has grown out of proportion. The reality is that our lifestyles are unsustainable."
Pachauri uddyber sine radikale politiske ideer sin blog. Her er et par citater (fremhævelserne er mine):
".......the capitalist drive for greater and greater consumerism as a self defeating system, because the impacts of greater consumption of goods and services are resulting today in the problem of climate change, massive loss of biodiversity and certainly degradation of ecosystems across the planet".

"There is, of course, also a need for reorienting the mindsets of adults, so that ethics play a larger role in economic decision making and moral standards are raised higher in public life. All this may seem like a tall order, but it is entirely possible that with a confluence of the current economic downturn, growing concerns about climate change and widening disparities between rich and poor, we may just become collectively conscious of changes that are needed to be brought about".

"New attitudes and thoughts influencing human society are often stalled by heavy inertia. It is for this reason that historically every new piece of revolutionary knowledge has been met with strong resistance, if not hostility, in almost every case of new knowledge that has emerged in the past".
Det sidste citat er fra 13/8, hvor Pachauri skriver giver sig i kast med ny viden, økonomisk teori og markedsfejl. Her får han udnævnt John K. Galbraith som det 21. århundredes Giordano Bruno (en videnskabsmand, der brændt som kætter i middelalderen), altså en person, som først vil opnå anerkendelse efter længe efter sin død for sin indsigter. Mon dog?

Men det er rigtigt, at eksistensen af negative eksterne effekter (forurening) udgør et problem, men økonomiske teori er længere end det stadie, hvor markedsfejl automatisk fører til krav om regulering. Økonomisk teori har i de seneste 50 år påvist fejl i politiske beslutningsprocesser, som vil forringe velfærden. En af disse fejl er, at særinteresser har lettere ved påvirke politikere til at tage beslutninger, som gavner dem på bekostning af flertallet. Sådanne særinteresser kunne eksempelvis være dem, der er findes i det klima-industrielle kompleks og som disse dage ser ud til at have held med deres massive lobbyindsats for regulering af menneskers CO2 udledning.

Men med de synspunkter, som Pachauri giver udtryk for, er der intet overraskende i, at han er begejstret for Galbraith, som siden udgivelsen af The Affluent Society i 1958 har givet udtryk for nogenlunde samme forargelse over forbrugerisme, som Pachauri gør i interviewet og på sin blog. Men det er en politisk dagsorden, ikke en videnskabelig.

Pachauri har dog ret i en ting: Ny revolutionerende viden bliver ofte mødt med stærk modstand. Sagen er bare, at Pachauri i dag er blandt dem, der udøver denne modstand. Pachauri repræsenterer vor tids Katolske Kirke, den etablerede sandhed, som afviser ny viden og forfølger kættere. Dagens revolutionerende viden er eksempelvis den om solens aktivitet, der kan forklare udviklingen i jordens klima.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar