lørdag den 6. februar 2010

Le monde, c'est moi

Toby Harnden har en ret underholdende klumme i The Daily Telegraph (6/1) om præsident Barack Obamas udenrigspolitik. Han mener ikke, at Obama har en heldig hånd i udenrigspolitikken trods sine mange rejser og at der er langt fra de store ord i Berlin midt under valgkampen, hvor Obama talte om at forandre verden.

Harnden beskriver problemerne i forhold til at række andre lande og kommer med følgende iagttagelse:
"Obama's foreign policy sometimes seems like it does not go much further than the concept of "le monde, c'est moi". The limits of his transcendental personality in terms of results are becoming as apparent abroad as they are at home".
Han konkluderer:

"Obama is finding that foreign policy is about more than just talk and turning up to take a bow. For its part, the world is realising that the man it championed as one of its own is stumbling towards isolationism."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar