torsdag den 4. februar 2010

Udsigt til massivt budgetunderskud i Storbritannien

National Institute of Economic and Social Research (NIESR) har fremlagt en økonomisk prognose for Storbritannien, der er forudser faldende realindkomster i landet de næste to år, skriver FT (3/2) . Arbejdsløsheden forventes at stige fra nuværende 7.8% til 9.0% i 2011, mens budgetunderskuddet skyder op fra 2.3% før krisen i budgetåret 2007-08 til over 12% i budgetåret 2010-11. Budgetunderskuddet i Storbritannien er større end i de fleste andre EU-lande og USA.

Premierminister Gordon Brown, der var finansminister under Tony Blair og slog sig selv op som en garant for økonomisk stabilitet og balance på de offentlige budgetter, forsvarede i går i det store underskud på statsbudgettet i det britiske underhus. Den værste krise i 70 år, er forklaringen på det store underskud. Men Brown burde også have fortalt, at Labour regeringen ikke magtede at holde igen på de offentlige udgifter under den økonomiske opgang og dermed lagde grunden til strukturelle problemer på statsbudgettet, som landet må kæmpe i de næste 5-10 år. Browns regering vil halvere underskuddet i de næste 3-4 år, men de fortæller ikke hvordan, det skal ske.

Meget bedre er det ikke for oppositionen. Skyggefinansminister George Osborne lover, at det konservative kan gøre det bedre end Labour og at en konservativ regering vil gøre alt for at fastholde en AAA-kreditvurdering (og undgå græske tillidsproblemer). Men Osborne kommer hele ikke med konkrete anvisninger på, hvordan underskuddet skal nedbringes (for ikke at give Labour gode kort på hånden i valgkampen, hedder det). Men de konservative har fremlagt en "A New Economic Model - Eight benchmarks for Britain", som indeholder en række mål for økonomien, som vælgerne kan holde de konservative oppe imod.

De konservative fører i øjeblikket løbet mod Downing Street. Brown er dead man walking, men han kæmper dog til det sidste. Et forsøg på mytteri løb som bekendt ud i sandet for nylig efter 8 timer, hvor ledende regeringsmedlemmer tøvende med at give deres klare og fulde opbakning til Brown. Brown har sagt, at han vil blive og kæmpe, selv hvis han taber valget og et parti ikke har klart flertal. Og tidligere på ugen foreslog Brown en reform af valgsystemet, hvor vælgerne rangordner kandidater i kredsen i stedet for at stemme på en bestemt kandidat. Det skal forhindre stemmespild. Han give teenagere stemmeret. Begge til skal genoprette tilliden til demokratiet efter skandalerne med parlamentetsmedlemmer overforbrug på skatteydernes regning. Men i realiteten er det nok mere et forsøg på at tilnærme sig de liberale, som sagtens kan blive tungen på vægtskålen efter parlamentsvalget. De liberale afviste dog straks Browns "deathbed conversion" til valgreform.

Brown har dog også andet at kæmpe med i disse dage. En ny bog af Andrew Rawnsley, der udkommer i marts, og som beskriver New Labour opgang og fald, indeholder beskyldninger om, at Brown har angrebet sine medarbejdere både fysisk og verbalt. Browns ministerium har (naturligvis) afvist beskyldningerne. Ministeriet gennemførte forresten sidste år en høring om chikane af arbejdspladserne. Heri hedder det bl.a.: "Bullies are mainly cowards and insecure people". Tja, mon ikke!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar