tirsdag den 2. februar 2010

Ansvaret for budgetunderskuddet

Præsident Barack Obama havde travlt med at fralægge sig ansvaret for det enorme budgetunderskud i USA. Det er efterhånden en grammafonplade, der kører hver gang Obama kommer i problemer. Det er ingen tvivl om, at præsident Georg Bush stod for en markant stigning i de offentlige udgifterne med hans socialkonservative linje. Udgifterne steg over hele linje: Intern sikkerhed i USA (Homeland Security), krige i Afghanistan og Irak, øgede offentlige sundhedsudgifter i Medicare til medicintilskud og en fordobling af forbundsregeringens budget til uddannelse, hvilket bl.a. skyldes programmet "No child left behind".

Det er også rigtigt, at Bush administrationen var mere eller mindre ligeglade med budgetunderskuddet. Vicepræsident Dick Cheney skulle ligefrem have sagt, at "deficits don't matter" ifølge finansminister Paul O'Neill.

Men Obama har ansvaret for de budgetter og nye udgifter, han selv foreslår. Og Obama regeringen ikke bare fortsætter Bush regeringens ekstravagante udgiftspolitik, den har travlt med at introducere nye udgifter og udvide regeringens indflydelse på økonomien. Den langsigtede effekt af Obama regeringens politik fremgår af nedenstående figur. Som det tydeligt fremgår, har de offentlige udgifter fået et ordentlig tryk opad i dette og sidste års budgetter sammenlignet med niveauet for de sidste 30 or 50 år. Figuren er sakset fra Greg Mankiws blog.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar