onsdag den 12. august 2009

Socialized Healthcare vs. The Laws of Economics

Thomas J. DiLorenzo skriver på Mises.org om konsekvenserne af en nationalisering af sundhedsvæsenet i USA. Han forudser, at der i et nationaliseret sundhedsvæsen vil være en konstant uligevægt mellem udbud og efterspørgsel på grund af en forvridning af priserne. Det vil resultere i rationering, køer og ventelister. Erfaringerne fra Canada og England synes at bekræfte dette. (Og Danmark, kunne vi vel passende tilføje).

I øvrigt henviser DiLorenzo til et studie af Milton Friedman fra 1992, som viser, at andelen af private, for-profit hospitaler i USA er faldet fra 56 % i 1910 til kun 10 % i 1970. Hovedparten af hospitaler i USA er således enten offentlige hospitaler eller not-for-profit privathospitaler, hvilket naturligvis påvirker måden virksomhederne opererer på.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar