søndag den 30. august 2009

Hemmelighedskræmmeriet om amerikansk sygeforsikringsreform

Præsident Barack Obama har lovet, at de ville komme større gennemsigtighed med lovgivningsprocessen under hans embedsperiode. Et af løfterne var, at alle love vedtaget af Kongressen ville blive offentliggjort på Det hvide Hus hjemmeside i sin helhed i mindst 5 dage inden de blev underskrevet af præsidenten.

Barack Obama har også bedt hele regeringsapparatet indstille sig på at være mere åben. Filosofien fremgår af et memorandum udsendt af præsident Obama til lederne i statsadministrationen:
"My Administration is committed to creating an unprecedented level of openness in Government. We will work together to ensure the public trust and establish a system of transparency, public participation, and collaboration. Openness will strengthen our democracy and promote efficiency and effectiveness in Government."
En ting, som har overrasket mig, er, hvor svært det er at finde lovforslag i USA. Lovene bliver naturligvis offentliggjort efter vedtagelsen og underskrivelsen af præsident i officielle organer. Men det spiller en væsentligt større rolle at have adgang til lovforslagene, mens de bliver forhandlet i Kongressens to kamre. Det giver en bedre lovgivningsproces, når interesse-organisationer, tænketanke og journalister kan kigge lovgiverne over skulderen.

Noget andet er så, at hvis man endelig får fat i lovteksterne, så er loevene som regel meget detaljerede, lange og nærmest ulæselige. Obamas stimuleringslovpakke fra foråret, som jeg delvist gennemlæste, fyldte omkring 1300 sider. Sundhedsreformloven, som ikke længere er en sundhedsreform, men en sygeforsikrings-reform, fylder mellem 800 og 1200 sider (den danske sundhedslov fylder til sammenligning ikke mere end nogle få sider).

Større gennemsigtighed er derfor et udmærket mål, som Barack Obama skal have ros for at have sat. Ord er godt, men handling ville være endnu bedre. I praksis har det nemlig vist sig, at Obama ikke engang overholder sin målsætning om offentliggørelse i 5 dage. En opgørelse af Jim Harper fra Cato Institute viser , at det er undtagelsen snarere end regel. Enkelte gange offentliggør administrationen lovforslag snarere end endelige lov.

Der er heller ikke meget offentlighed omkring sygeforsikrings-reformen, som Obama og demokraterne arbejder på i Kongressen. Obama mener, at kritikkerne af hans forslag ofte fremstiller dem i et forkert (og dårligt) lys. Men hvorfor offentliggør demokraterne så ikke bare forslagene? WSJ skriver, at Chris Dodd, som er formand for Health, Education, Labor and Pensions Committee, har siddet på en revideret udkast til sygeforsikringsreformen, hvor udvalget vedtog 15. juli. Det er endnu ikke offentliggjort. Nu er der så offentliggjort en version på udvalgets hjemmeside, men den indeholder ikke de 200 ændringer, som udvalget har vedtaget.

Man kan mene, hvad man vil om sygesikringsreform. Men det kan ikke undre, at debatten i verdens største demokrati lider, når Obama, hans demokratiske kollegaer og lobbyister sidder bag lukkede døre og prøver at blive enige om, hvordan en reform, der vedrører 1/6 af USA's økonomi, skal se ud. Det er en skamplet på demokratiet i USA, at der er ikke er større offentlighed i processen. Og Obama burde indse, at ikke længere kører rundt i kampagnebussen og derfor ikke længere kan nøjes med at tale i overskrifter.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar