tirsdag den 22. september 2009

Hvilket kup i Honduras?

Main Street Medierne (MSM) har konsekvent talt om "statskuppet" i Honduras i de seneste måneder efter Højsterets og Kongressens afsættelse af Manuel Zelaya som præsident. Jeg har tidligere skrevet om begivenhederne og alternative udlægninger af "statskuppet" (se her).

DR Orienterings udlægning af begivenhederne har i særdeleshed været ensidig. Her har man talt om et militærkup, som har afskaffet demokratiet i Honduras. Hvordan man i det hele taget kan tale om et militær- eller statskup, når den lovgivende og dømmende magt var i konflikt med den udøvende magt og sanktionerede afsættelsen af præsidenten, er et kritisk spørgsmål, som aldrig er blevet stillet af den såkaldte kritiske presse.

Da det blev fremført, at præsident Zelaya havde beordret hæren til at gennemføre grundlovsstridige handlinger, at hærchefen var blevet fyret af Zelaya for at nægte at gennemføre de ulovlige handlinger, at hærchefens fyring var underkendt af Højsteret (sjovt nok kan man ikke fyre en medarbejder for at nægte at bryde grundloven) og at præsidenten fortsatte ad samme spor med handlinger, som alene havde til formål at sikre hans personlige magt, et mandat til at fortsætte udover en embedstid, som grundloven foreskriver, kunne man på DR Orientering høre, at det blot var propaganda betalt af en håndfuld rige familier i Honduras, som i virkeligheden stod bag kuppet og styrede alt bortset fra Zelaya, som var en slags afhopper og derfor skulle ud. Da udenrigsminister Hilary Clinton viste sig lydhør over regeringen i Honduras, var det resultatet af grove lobbyister indsats, som var hyret af "styret" i Honduras og i øvrigt samme personer, som havde lavet beskidte jobs Clinton familien i valgkampen mod Barack Obama.

Nu har Congressional Research Service så ifølge WSJ offentliggjort en rapport, hvori det blandt andet hedder:

"The Supreme Court of Honduras has constitutional and statutory authority to hear cases against the President of the Republic and many other high officers of the State, to adjudicate and enforce judgments, and to request the assistance of the public forces to enforce its rulings."

Med andre ord: Det er helt i overensstemmelse med gældende ret i Honduras, da Højesteret og Kongressen 28. juni afsatte præsident Zelaya. Der kan altså ikke være tale om et statskup, begået af militæret med støtte fra Højesteret og Kongressen (i sig selv en ret absurd påstand).

Derimod kunne man vel sagtens beskrive andre landes forsøg på at overtale eller tvinge Honduras til at genindsætte Zelaya som præsident som et forsøg på statskup.

MSM skriver af fra udenlandske aviser uden at underlægge historierne større kritisk behandling. Hvis MSM skulle læse WSJ eller en anden avis, hvad Congressional Research Service nu har fundet, er det muligt, at der nu kommer en korrektion.

Men hvad med DR Orienering og deres såkaldte sydamerika-ekspert Niels Lindvig? Vil de mon korrigere tidligere udsendelser og undskylde deres manglende kritik eller overfladiske behandling af stoffet? Næppe. Det er mere sandsynligt, at der kommer en eller anden paranoid konspirationsteori! Sikkert et aller andet med, at rige godsejere og deres grådige lobbyister har hypnotiseret de embedsmand i Kongressen, som har skrevet rapporten.

Der har i øvrigt været flere indlæg på punditokraterne.dk skrevet af Niels Westy om situationen i Honduras.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar