mandag den 7. september 2009

We suffer from a fiscal cancer

Det er, hvad David Walker, tidligere chef for Government Accountability Office, siger til et møde i den amerikanske skattebetalerforening National Taxpayers Union ifølge WSJ (4/9). Og han fortsætter:
"Our off balance sheet obligations associated with Social Security and Medicare put us in a $56 trillion financial hole—and that's before the recession was officially declared last year. America now owes more than Americans are worth—and the gap is growing!"
Hullet på Social Security og Medicare skyldes, at der er en demografisk udvikling i gang, som underminerer balancen i disse programmer. Programmerne er finansieret af særlige skatter og udgifterne vokser uafhængigt af og hurtigere end indtægerne. Omregnet til nutidsværdi, er forpligtelsen altså 56 billioner USD ifølge Walker.

David Walker er revisor og leder nu Peter G. Peterson Foundation, en upartisk organisation, som har til formål at uddanne offentligheden og politikere om nødvendigheden af budgetdisciplin. Det er opgave der er mere end tiltrængt i USA i dag, hvor underskuddet galloperer derudaf. Som Walker udtrykker det: "Washington is totally out of touch and out of control".

Walker kørte sidste år en oplysningskampagne mod underskuddene i USA under overskriftet "I.O.U.S.A.", hvor han bl.a. oplyste om de fire underskud i USA, dvs. underskuddet på hhv. "statsbudgettet, opsparingssaldoen, handelsbalancen og i lederskab". Han lavede i denne forbindelse denne film:Walker efterlyser grundlæggende reformer i USA. Han foreslår bl.a. et såkaldt line-item veto til præsidenten (som vil gøre det muligt for præsidenten at nedlægge veto mod enkelte udgiftsposter på statsbudgettet uden at forkaste hele budgettet), en senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for amerikanerne, en reform af sundhedsbudgettet og regnskabspraksis fra den private sektor indført i den offentlige sektor for udgifter til pension, sundhed og miljø (som viser forpligtelserne som passiver og indtægter som aktiver).

Note: Filmen omtaler tre offentlige udgiftsprogrammer. Det er Social Security (pensioner), Medicare part A og part B (Medicare er den offentlige sygesikring for ældre over 65 år og visse kronisk syge patienter, part A og part B dækker udgifter til hospital, lægebesøg m.v. og medicin administreret af læger) samt Medicare part D (udgifter til receptpligtig medicin, som patienterne selv tager).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar