lørdag den 26. september 2009

Lægers forsikringspræmier mod sagsanlæg i USA

Læger i USA er nødsaget til at tegne forsikring mod de såkaldte sagsanlæg for "malpractice". Det kan som bekendt være meget dyrt at blive sagsøgt i USA, hvis noget går galt. Medical Economics gennemførte sidste år en undersøgelse af forsikringspræmier for praktiserende læger i USA. Denne undersøgelse viste, at den gennemsnitlige forsikringspræmier for alment praktiserende læger er omkring 7.500 USD per år, 12.500 USD per intern mediciner og op til 50.000 USD for gynækologer.

Undersøgelsen viste også, at præmierne ikke stiger så kraftigt. Flere stater har gennemført reformer af retssystemet, som begrænser størrelsen af erstatninger, hvilket har medført et fald i antallet af sager.

Undersøgelsen omfatter ikke hospitaler eller kirurger.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar