torsdag den 24. september 2009

Behnke og Behnke om fri hash

Et flertal af politikere på Københavns Rådshus har i de seneste dage ytret ønske om en delvis legalisering af hash i København. Det vil fjerne sammenblandingen af hash og hårde stoffer, fjerne kriminelle banders lovgaranterede monopol og standse den blodige opgør om hashmarkedet.

Det konservative Folkeparti går i mod dette. Retsordfører Tom Behnke siger, at det aldrig vil ske med konservative stemmer. Han siger:
"De sikre tabere ved en sådan model vil blive dem, der i forvejen har sociale udfordringer. De risikerer et massivt og skadeligt misbrug.”
Men det har jo allerede det forbrug i dag. Forskellen er blot, at det vil kunne købe det af andre end pushere, som egentlig kun har en interesse: At få dem ud i og fastholde dem i misbrug, mens de malker dem økonomisk. Det er det, der forarmer denne udsatte gruppe.

Behnke afviser desuden argumentet om, at en lovliggørelse af hash vil lægge en dæmper på bandekonflikterne:

”Det vil ikke gøre de kriminelle mindre kriminelle: Hvis ikke der er et hashmarked at slås om, så vil de blot kaste sig over andre områder, f.eks. andre former for narkotika, menneskehandel og afpresning.”

Kriminelle er blot kriminelle på jagt efter kriminalitet helt uafhængigt af omgivelserne og incitamenter. Hashmarkedet blomstre, fordi hashhandel er en offerløs forbrydelse. Men menneskehandel og afpresning er ikke offerløse forbrydelser og derfor er det vanskeligere forbrydelser. Det er heller ikke erfaringen, at kriminaliteten flytter til andre områder. Det skete ikke efter spritforbuddets afskaffelse i 1933 i USA. Det er heller ikke sket i de lande, som har legaliseret hash.

Narkotika er allerede en del af pushernes aktivitet og sammenblandingen med hash er ikke heldig, da de bruger "kunderelationer" til at lokke svage sjæle fra bløde til hårde stoffer. Det taler for en legalisering.

I 1993 var der debat om legalisering af narko og daværende retsordfører for Fremskridtspartiet, Tom Behnke, stillede spørgsmål til justitsministeren om erfaringerne med legalisering af narko i andre lande. Selv var Tom Behnke tilhænger af en legalisering af både hash og narkotika og skrev en artikel i Berlingske Tidende (4/8-1993):
"De seneste år har man fra det offentliges side, d.v.s. politiet, intensiveret indsatsen mod narkotika. Det har i første omgang set ud som en succes. Men kun set ud som. Antallet af sigtede og domfældte personer i direkte forbindelse med narkotika er steget de sidste år. Antallet og omfanget af beslaglæggelser er steget. Udgifterne til politiets indsats er steget. Men samtidig er antallet af narkotikabrugere steget. På grund af den ekstra strenge kontrol og dermed forøgede risiko for opdagelse er priserne på stofferne samlet set steget. Dermed er narkotikabrugerne i et forsøg på at betale de kunstigt høje priser tvunget til at begå endnu flere forbrydelser. Antallet af berigelsesforbrydelser i forbindelse med narkotika er derfor også steget. Endelig har den forøgede kontrol og overvågning medført, at antallet af salgssteder og dermed antallet af pushere er steget voldsomt. Mange af disse pushere bliver også selv til forbrugere af de illegale stoffer, de sælger. Det er dermed yderst tvivlsomt, om forbuddet og den strenge håndhævelse af forbuddet reelt betyder færre narkotikabrugere. Virkeligheden er sandsynligvis den modsatte. Med de ovenfor nævnte resultater er det indlysende, at forbud ikke virker på bekæmpelsen af narkotika. Det er derfor på tide, at man fundamentalt revurderer og ændrer den danske narkotikapolitik."
Det er indlysende rigtigt, hvad Tom Behnke skrev i 1993 og det gælder den dag i dag. Selvom myndigheder har øget indsatsen mod narko, blev problemer større. Gruppefællerne i Fremskridtspartiet var dog ikke enige med Tom Behnke og han kom i mindretal. Det afholdte ham dog ikke fra at give udtryk for sine synspunkter. Som for eksempel i B.T., der kunne citere Behnke for følgende (21/09-1993):

"Selv går Behnke nemlig ind for en total legalisering af narkohandlen. Ikke kun hash skal kunne købes frit på markedet. Efter en overgangsperiode skal f. eks. heroin også kunne købes »helt frit, på apoteket eller hos grønthandleren«, som Tom Behnke plejer at udtrykke det."

Det er en lidt anden Behnke, vi ser i dag. Behnke er god til sine kollegaer i den konservative folketingsgruppe til den Kragske disciplin: "Man har et standpunkt, til man ta'r et nyt".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar