onsdag den 22. juli 2009

Ben Bernanke's exit strategy

Flere økonomer, eksempelvis Anna Schwartz (se indlæg i går) og Allan Meltzer (BBC World News 22/7), har længe efterlyst en exit strategy fra forbundsbanken i USA, som igennem snart et år har øget pengemængden ganske kraftigt. Der er frygt for, at den øgede likviditet vil føre til inflation, hvis den ikke bliver opsuget af forbundsbanken i tide.

I går skrev Ben Bernankeet indlæg i WSJ med overskriften "The Fed’s Exit Strategy", hvor han gennemgik de pengepolitiske instrumenter, som forbundsbank kan anvende, hvis den ønsker at nedbringe likviditeten i markedet og øge den korte rente for at modvirke inflation. Han konkluderede:

"Overall, the Federal Reserve has many effective tools to tighten monetary policy when the economic outlook requires us to do so. As my colleagues and I have stated, however, economic conditions are not likely to warrant tighter monetary policy for an extended period. We will calibrate the timing and pace of any future tightening, together with the mix of tools to best foster our dual objectives of maximum employment and price stability."
Der er ingen tvivl om, at forbundsbanken har instrumenterne til at forhindre vækst i pengemængden. Men Anna Schwartz, Allan Meltzer og Martin Feldstein betvivler ikke, at forbundsbanken kan gennemføre en stramning. Spørgsmålet er, om forbundsbanken vil gennemføre den, når tid er.

Meltzer, der har studeret forbundsbankens historie, mener ikke, at banken er tilstrækkelig uafhængig af administrationen. Frygten er derfor, at der vil være et så stort pres på forbundsbanken, at banken næppe vil stramme pengepolitikken tilstrækkeligt eller hurtigt nok.

Klar besked om politikken vil mindske den usikkerhed, der hersker om den fremtidige politiske vilje til at opretholde prisstabilitet. Den mangler og Ben Bernankes understregning af, at forbundsbanken har to mål (størst mulig beskæftigelse og prisstabilitet), gavner næppe.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar