onsdag den 15. juli 2009

Danske tilstande for marginalskatter i USA?

Demokraterne i USA taler om at øge marginalskatten med helt op til 5,4 % for de højeste indkomster. Det skal bidrage til at finansiere stigningen i de offentlige udgifterne til sygeforsikring. I forvejen planlægger Obama administration og demokrater en strafafgift på 8 % af lønsummen for virksomheder, som ikke giver medarbejderne sygeforsikring, og en strafagift på 2,5 % for medarbejdere, der ikke har forsikring.

En stigning i skattesatser vil bringe marginalskatten op over 50 %. Kun fire lande vil have højere marginalskattetryk: Holland, Belgien, Sverige og Danmark!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar