torsdag den 30. juli 2009

Om danskere, der tænker for meget på sig selv, og konservative ledere, der tænker for lidt

Unge konservative har ifølge 180grader.dk lanceret en ny hjemmeside, der sætter fokus på de ideologiske principper bag konservatismen. Når de gamle ikke kan, må de unge jo tage fat, fristes man til at sige. Og det er ikke helt forkert!

Forrige søndag bragte Berlingske Tidende (19/7) et interview med lederen af Det konservative Folkepari, Lene Espersen. I interviewet gav Espersen eller Moster Skrap, som hun kalder sig selv, danskerne en ordentlig "overhaling". Citat:

"Jeg oplever et værdiskred, hvor vi glemmer at være noget for hinanden, hvor det hele handler om os selv. Det er som om, man kun tænker på, hvad man selv kan få ud af det, i stedet for at tænke på, hvordan man kan være en aktiv borger i et fællesskab."
Danskerne har fået en mig selv kultur, mener Espersen, så nu er det hendes politiske projekt, hvordan vi sikrer samfundets sammenhængskraft og opfører os som ordentlige mennesker.

Espersen efterlyser almindelig god opførelse: Respekt for autoriteter, forældre der tager (det fulde) ansvar for børneopdragelsen (de skal lære at sige tak for mad, tage tallerken ud og opføre sig pænt, når de er i byen), gamle dyder som rettig omhu, orden, ydmyghed samt høftlighed (vi skal rejse os for de gamle i bussen og tale pænt til hinanden), større personligt ansvar, spejderånd og flere gode gerninger.

Folk skal med andre ord opføre sig som ordentlige mennesker. Det er alt sammen meget godt, det er svært at være uenig. Men det er svært at finde de politiske budskaber, det er groft sagt almindeligheder fra det pæne borgerskab.

Det tætteste vi kommer på en politisk udmelding fra Espersen er følgende:

"Jeg tror, at vi kommer ind i en tid, hvor vi skal regulere markedskræfterne noget mere uden dermed at sige, at vi ikke tror på kapitalismen. Det bliver en mere reguleret og konservativ form for kapitalisme, hvor de gammeldags dyder om rettidig omhu, orden, ydmyghed, høflighed og ordentlighed vil træde tydeligere frem."
Det er et synspunkt, vi har hørt før. Det er i tråd med Connie Hedegaards tale på Det konservative Folkepartis landsmøde i efteråret 2008. Det er udsagnet om, at finanskrisen skyldes grådighed - og at utæmmet kapitalisme altid vil føre til grådighed og kollaps. Espersen får også gentaget flosklen om at konservatismen ligger midt imellem socialisme og liberalisme, midt mellem det totalt kontrollerede og det totalt ukonotrollerede.

Espersens (og Hedegaards) synspunkt om, at det er nødvendigt med mere regulering af markedskræfterne, er udtryk for en manglende forståelse for, hvad der forårsager bobler i økonomien, nemlig ekspansiv pengepolitik med kunstigt lave renter. Altså renter, der afviger fra det niveau, som "markedskræfterne" fastsætter (hvor udbud (opsparing) og efterspørgsel (låntagning) mødes). Det er stærkt bekymrende, at Espersen ikke har indset det, i betragtning af at hun faktisk også er landets økonomiminister.

Den konservative partileder kom ikke ind på årsagerne til mig selv kulturens udbredelse. Spørgsmålet om hvorfor danskerne tænker mere på selv i dag i modsætning til tidligere står hen ubesvaret. Lad os håbe, at den nye konservative hjemmeside (konservatisme.dk) vil tage dette emne op. Et godt sted at starte er velfærdsstaten. Mon ikke den har haft en negativ indflydelse på udviklingen? Velfærdsstaten er nemlig alles kamp mod alle. Konkurrencen om de skatteinddrevne ressourcer. Særinteresse mod særinteresse. Det er stedet, hvor de mest højtråbende og dem med de længste albuer, kommer til.

Samtidig bliver de nye generationer båret igennem uddannelsessystemet, bistandsklienter og andre modtagere har fået "rettigheder" til at være på permanent offentlige forsørgelse og kulturradikale har fået lov til at eksperimentere med ideen om det legende menneske. Og endelig har velfærdsstaten kappet båndet mellem stærke og svage mennesker i samfundet.

Det udvikler lallende mennesker snarere end ordentlige mennesker!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar