tirsdag den 7. juli 2009

Private sygeforsikringer har lavere administrationsomkostninger end Medicare i USA

Private sygeforsikringer i USA har ikke nødvendigvis højere administrationsomkostninger end den offentlige sygeforsikring for ældre, Medicare. Normalt opgøres omkostninger ved administration i forhold til samlede udbetalinger. Og denne omkostningsprocent er højere for private sygeforsikringer end for Medicare. Det er et ofte anvendt argument for Single Payer System.

Imidlertid giver denne metode et skævt billede af omkostninger. Medicare sikrer fortrinsvis ældre borgere samt handicapede og personer med leversvigt, mens private primært sikrer personer under 65 uden handicap. Medicare har derfor de sværest syge patienter, der forventeligt også koster mere i behandlingsudgifter. Opgøres omkostningerne derimod per sikret er omkostninger hhv. 453 USD og 509 USD til fordel for private sygeforsikringer, viser en analyse af Robert A. Book fra Heritage Foundation.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar