fredag den 15. januar 2010

Obama favoriserer fagforeningerne: Virksomhederne slipper for den nye afgift på dyre arbejdsgiverbetalte sygeforsikringer i 5 år for fagforeningsmedlemmer

Demokraterne har lavet en aftale med fagforeningerne i forbindelse med sundhedsreformen i USA om afgiften på dyre arbejdsgiverbetalte sygeforsikringer, skriver WSJ (15/1). For lønmodtagere omfattet af kollektive aftaler træder afgiften først i kraft i 2018. For alle andre lønmodtagere træder afgiften i kraft 5 år tidligere. Det betyder, at medlemmer af fagforeninger bliver skattemæssigt begunstiget af demokraterne og Obama administration.

Afgiften bliver indført for at begrænse de skattemæssige fordele ved arbejdsgiverbetalte sygesikringer. I dag kan arbejdsgiverne trække udgifter til sygeforsikringer fra i skat, mens sygesikring er skattefri for lønmodtagerne. Denne skattemæssige favorisering af løn udbetalt som sygeforsikring har betydet, at udgifterne er steget hurtigere end de ellers ville. Afgiften, der svarer til højeste marginalskat, vil lægge et låg på skattefradraget per lønmodtager, men ikke for alle lønmodtagere på samme tid.

Fagforeningsmedlemmer kan derfor fortsat nyde godt af såkaldte "Cadillac"-plan i 5 år længere, mens andre lønmodtagere formentlig må nøjes med en "Chevrolet"-plan.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar