onsdag den 6. januar 2010

Andre folks penge

Mark J. Perry har samlet tidsserier på The American for de samlede sundhedsudgifter i USA i forhold til bruttonational-produktet, de offentlige udgifters andel af sundhedsudgifter og borgernes egne udgifter (brugerbetalingen). Sundhedsudgifterne er fordoblet på 50 år (fra 5.2% til 16.2% af BNP), men det kan i høj grad forklares med stigende offentlige udgifter (op fra mindre end 25% i 1960 til næsten 50% i dag) og en dramatisk fald i brugerbetalingen fra næsten 50% til 12%. Resten er naturligvis de arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter, som er fradragsberettigede for virksomheder og skattefrie for medarbejderne. Så sundhed i USA er hovedsageligt betalt med med andre folks penge....

Ingen kommentarer:

Send en kommentar