torsdag den 28. januar 2010

Læren af sundhedsreformen i Massachusetts

Massachusetts gennemført i 2006 en sundhedsreform, som har mange lighedspunkter med den sundhedsreform, som demokraterne forsøger at gennemføre i hele USA.

Aaron Yelowitz og Michael F. Cannon fra CATO Institute har udarbejdet en analysen af reformen. Reformen blev gennemført under den republikanske guvernør Mitt Romney, som efter vedtagelsen beskrev målene med reformen således:

"Every uninsured citizen in Massachusetts will soon have affordable health insurance and the costs of health care will be reduced."
Analysen undersøger, hvor godt reformen lever op til målene og konkluderer, at der ikke helt er nået. Antallet af personer uden forsikring er faldet, men ikke så kraftigt som befolkningsundersøgelser ellers har antyder (fra 9.8% til 4.4%). Antallet af uforsikrede er formentlig højere, da uforsikrede oftere vil undlade at deltage i befolkningsundersøgelserne, lyve om deres forsikringsstatus eller nægte at svare på spørgsmål om deres forsikringsstatus. Det blev ulovligt ikke at have sygeforsikring og borgere uden sygeforskring skal betale en skat, så spørgsmålet er følsomt.

Ellers finder analysen, at borgernes selv rapporterede helbred er uforandret i Massachusetts, når sammenligninger resultaterne før og efter reformen, at private sygeforsikringer er blevet fortrængt til fordel for offentlig forsikringer, især blandt personer med lave indkomster, at tilflytningen til Massachusetts er faldet samt at omkostningerne er steget mere end forventet. Det gælder de offentlige udgifter, men også private udgifter for arbejdsgivere og borgere. Der er især usikkerhed om private borgeres bidrag, fordi pligten til at tegne sygeforsikring både medfører udgifter til nytegning af policer (for borgere uden forsikring) og stigninger i præmierne for eksisterende policer (for borgere med sygeforsikring, som ikke lever op til mindstekravene i loven).

Affordable health insurance og omkostningsreduktion er ligeledes de overordnede målsætninger med præsident Barack Obamas sundhedsreform og midlerne er nogenlunde de samme. Forfatterne opfordrer politikerne i Kongressen til at estimere de private borgeres udgifter til sygeforsikring, som kan være ganske betydelige (og estimater har vist, at stigningen i de private sundhedsudgifter vil være op mod 3 gange så stor som de øgede offentlige udgifter).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar