mandag den 4. januar 2010

Støtteordninger til erhvervslivet er ressourcespild

Torben Mark Pedersen har en kommentar på 180grader.dk om de forskellige direkte og indirekte erhvervsstøtteordninger, som staten har sat i værk under overskrifter såsom "Globa-liseringsstrategi, Aftale om grøn vækst, Renoveringspuljen, Erhvervspakke, Erhvervsklimastrategi, Plan for grøn forskning og innovation, Turismestrategi…". Pedersen skriver:
"Med erhvervsstøtte opnår staten kun at drive en kile ind mellem den samfundsøkonomiske og den privat-økonomiske rentabilitet, så støttede projekter fremstår som privatøkonomisk rentable, selv om de i virkeligheden er samfundsøkonomisk urentable. Denne forvridning fører til, at samfundets ressourcer fejlallokeres over til erhverv, der giver et mindre samfundsøkonomisk afkast end de ville have givet ved deres alternative anvendelse. På bundlinjen er resultatet, at pengene bliver brugt mindre effektivt og skaber mindre velstand, end de ellers ville have gjort, og Danmark bliver som helhed fattigere".
Dette ressourcespild anddrager 21,5 mia. kr. i alt om året (eller mere, for hvem ved, hvad der var kommet ud af ressourcerne, hvis de var anvendt i levedygtige erhverv). Dette ressourcespild skyldes udelukkende regeringsfejl, hvor snævre erhvervsinteresser for lov til at malke statskassen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar