onsdag den 13. januar 2010

Sidste nyt om sundhedsreformen i USA

Ifølge Washington Post (12/1) overvejer demokraterne (partilederne fra de to kamre og Det hvide Hus), som i disse dage forhandler bag lukkede dører om en sundhedsreform i USA, at droppe et af hovedelementerne i reformen. Det er kravet om, at arbejdsgivere skal forsikre deres medarbejderne (eller betale en skat). En sådan beslutning vil i givet fald lægge hele byrden på medarbejderne (det obligatorisk at have sygeforsikring) og delstaterne, som skal give borgerne økonomisk støtte, når de tegner sygeforsikring på de såkaldte børser, der oprettes i forbindelse med reformen. Subsidierne vil til gengæld komme til at ligge i den højere ende af de to love, hvilket betyder højere offentlige udgifter.

Der har også været diskussion mellem Det hvide Hus og fagforeningsledere om et andet element: Afgiften på "dyre" arbejdsgiverbetalte sygeforsikringer, de såkaldte "Cadillac Plans". Fagforeningslederne er ikke overraskende imod dette forslag, da de frygter, det vil forringe deres medlemmernes sygeforsikring. Det hvide Hus er ifølge Washington Post parat til helt at undlade eller udskyde denne afgift på dyre arbejdsgiverbetalte sygeforsikringer, som er en del af kollektive aftaler. Men det er forskelsbehandling, som selv fagforeninger ikke bryder sig om.

Præsident Barack Obama står ellers fast på kravet om, at dyre arbejdsgiverbetalte sygesikringer skal pålægges en afgift og at der skal oprettes en kommission, som har mandat til at rationere (okay, det er ikke lige det ord, de bruger) behandlingerne under Medicare. Det er de to vigtigste elementer i reformen, når det gælder om den fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne. Det første begrænser omfanget af andre folks penge i finansieringen af sundhedsvæsenet (ved de facto at lægge låg over virksomhedernes fradrag). Det sidste ved at rationere behandlinger, som det sker i socialistiske sundhedssystemer som eksempelvis Cuba, Danmark eller Storbritannien.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar