torsdag den 28. januar 2010

Påfugle i kampen mod budgetunderskuddet

Associate director Michael Linden, Center for American Progress (CAP), skriver i et indlæg på tænketankens hjemmeside, at der fire måder at genkende en underskudspåfugl. En underskudspåfugl er en politiker, der puster sig selv op som én, der vil bekæmpe underskuddet på statsbudgettet, men som i virkeligheden ikke har substansen til det.

De fire kendetegn for en underskudspåfugl, som Linden peger på, er:
  1. Fremsætter ingen forslag til øgede indtægter for staten: Budgetunderskuddet er nu så stort, at det er urealistisk at fjerne det ved kun at reducere de offentlige udgifter, mener Linden, så hvis en politiker ikke vil øge forbundsregeringens indtægter, er han/hun ikke seriøs omkring reduktion eller bekæmpelse af statsunderskud.
  2. Kommer kun med lette løsninger: Politikeren fremsætter budgetsforbedringsforslag, som ikke hjælper meget, men giver indtryk af, at det er store forbedringer. Det kan være et forslag om at fjerne de såkaldte earmarks i budgetterne (altså midler på finansloven, som specifikt er afsat til at tilgodese særinteresser i en repræsentant eller senators egen valgkreds, da vil kun reducere budgetunderskuddet med cirka 3%). Det kunne også være en forslag om at fastfryse de ikke-lovpligtige og ikke-militære offentlige udgifter (da det højest vil reducere underskuddet med bidrage mindre end 5%).
  3. Støtte til forslag, som øger budgetunderskuddet: Taler om at reducere underskuddet, men stemmer for øgede offentlige udgifter og/eller nedsættelser af skatten.
  4. Tror på (eller forsøger at give indtryk af), at budgetunderskuddet opstod i 2009: Dette er rettet specielt mod republikanerne, der beskyldes for at give indtryk af, at det er præsident Barack Obama, der har skabt statsunderskuddet. Linden påpeger, at der allerede under præsident Georg Bush blev oparbejdet et stort underskud, men præsident Bill Clinton efterlod et overskud. Det er naturligvis rigtigt...
Efter at det er blevet kendt, at Obama formentlig senere i senere nat i sin tale om nationens tilstand til Kongressen vil foreslå en fastfrysning af ikke-lovpligtige og ikke-militære udgifter i 3 år, kalder Tad DeHaven på cato@liberty Obama en underskudspåfugl. Det er ganske rimeligt i betragtning af den markante stigning i det offentlige udgifter, som vil finde sted under Obama og i betragtning af, at gældsstiftelsen under Obama vil overstige den føderale gældstiftelse i de sidste 225 år ifølge WSJ (27/1). At foreslå små beskedne besparelser på 15-20 mia. USD, når har gennemført stimuleringspakke til 787 mia. USD og vil gennemføre sundhedsreform til 900 mia. USD, er langt fra nok til at gøre noget seriøst ved problemet.

CAP er i øvrigt grundlag af John Podesta i 2003, der var stabschef i Det hvide Hus under præsident Bill Clinton og en af lederne af præsident-elect Barack Obamas overgangsadministration. Tanketænken bekender sig til den progressive tradition, hvor også Obama er at finde.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar