fredag den 29. januar 2010

Unge amerikanere taber på sundhedsreformen

Unge amerikanere under 35 år bliver de store tabere, hvis demokraternes sundhedsreform bliver gennemført, skriver Assistant Director Rea S. Hederman Jr. og Senior Policy Analyst Paul L Winfree i et blogindlæg på Heritage Foundations hjemmeside.

Sundhedsreformen gør det obligatorisk for amerikanere at have en sygeforsikring. Det vil tvinge mange unge, som i dag er uden sygeforsikring, til at tegne en relativ dyr sygeforsikring. Hvis de ikke tegner en sygeforsikring, kommer de til at betale en skat. Sygeforsikringen, som de unge skal tegne, skal have minimumsdækning fastsat af forbundsregeringen. Det betyder reelt, at raske unge kommer til at tegne forsikringer med en dækning, de ikke har brug. De kommer gennem præmierne til at subsidiere ældre og mere syge amerikanere, fordi forsikrinsselskaberne ikke må basere præmierne på individuelle risiko. Hederman og Winfree forventer derfor, at mange unge amerikanere (fortsat) vil fravælge sygeforsikring og i stedet betale skatten. Faktisk når Hederman og Winfree frem til, at hovedparten af de unge under 35 år uden forsikring formentlig vil betale den direkte skat snarere end at betale den indirekte skat (eller tegne en sygeforsikring).

Resultatet er naturligvis, at præmierne for sygeforsikring vil stige, når forsikringsselskaberne ikke kan afvise nye kunder med eksisterende sygdom eller fastsætte aktuariske præmier. Det vil gøre sygeforsikring for ældre endnu dyrere. Men for de raske unge betyder reformen med sikkerhed, at de får lavere disponible indkomst.

Det er ikke overraskende, at sundhedsreformen er i modvind i befolkningen. Mange grupper står til at tabe på reformen. Taberne omfatter blandt andet de unge, de lidt midaldrende med sygeforsikring (som vil opleve stigende præmier, øget beskatning og/eller forringelser i dækningen) og ældre under Medicare, som vil blive udsat for forringelser i dækning. Vinderne omfatter nogen lavindkomstgrupper, som får mulighed for at komme ind i Medicaid (sygeforsikringen for fattige) eller får statsstøtte til at tegne en privat sygeforsikring. Personer med eksisterende sygdom, som ikke kan tegne forsikring i dag, vil også vinde på reformen.

Det er lidt sværere at se, hvordan reformen vil påvirke forsikringsselskaber, læger, hospitaler samt medico- og medicinindustrien, men eftersom reformen øger omkostningerne og ikke fjerner regeringsfejlene, vil disse interessegrupper formentlig drage fordel af reformen på kort sigt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar